تماس با ما

مدیرعامل: مجید اکبری

تلفن: 02334572060

نمابر: 02334572199

موبایل:09122931277

info@sacabrasives.com

مدیر مالی اداری: مهدی طالبی

 

تلفن:02334572022

نمابر:02334572199

موبایل:09197477009

m.talebi@sacabrasives.com

مدیر کارخانه: وحید عمومیرزا

 

تلفن:02334572022

نمابر:02334572199

موبایل:09197477009

V.amomirza@sacabrasives.com

مدیر خرید و تدارکات: عباس اکبری

 

تلفن:02334572023

نمابر:02334572199

موبایل:09912899249

a.akbari@sacabrasives.com

مشاور مدیر عامل: سعید ترابی

 

تلفن:02334572060

نمابر:02334572199

موبایل:09227182768

s.torabi@sacabrasives.com

برای پیگیری یا سؤال، می‌توانید از فرم زیر استفاده فرمایید.