گواهینامه‌ها

دیپلم افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 9001 ISO از توف آلمان 

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران 

گواهینامه تولید ساینده های فلزی از آکادمی علوم اکراین