گواهینامه‌ها

گواهی نامه IMS ( سیستم مدیریت یکپارچه )

گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 : 2015 از EIQM

گواهینامه مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001 : 2015 از EIQM

گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO 45001 : 2018 از EIQM

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد  ISO 9001 : 2008 از توف آلمان 

دیپلم افتخار از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد ایران 

گواهینامه تولید ساینده های فلزی از آکادمی علوم اکراین