فروش-سرپرست-ساچمه-فلز-ذوب-اکبری-کارخانه-صنعتی-استخدام-همکاری-رزومه-مصاحبه-آگهی

1400/07/19

استخدام سرپرست فروش

استخدام کادر اداری کارخانه ذوب فلزات اکبری برای تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به سرپرست واحد فروش دارد . از واجدین شرایط تقاضا دارد رزومه خود […]