بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز ، پالایش و پتروشیمی1402