کنترل کیفیت

کیفیت در کارخانه ذوب فلزات اکبری مشتمل بر سه قسمت اصلی کنترل اقلام ورودی ، پارامترهای حین فرآیند و محصولات  نهایی می‌باشد. در هر یک از بخش‌های مذکور بر اساس روش های اجرایی و دستورالعمل های مدون فعالیت های خود را انجام می‌دهند. فعالیت‌های آزمایشگاهی شامل آنالیز شیمیایی، بررسی درونساخت میکروسکوپی، آزمون های سختی اعم از میکرو و ماکرو و سایر آزمون های مربوط به مواد اولیه و محصول نهایی، تحت نظارت واحد کنترل کیفیت کارخانه انجام می گردد.

کنترل مواد ورودی، به منظور جلوگیری از ورود مواد اولیه نامرغوب به خطوط تولید. کنترل فرایند تولید از طریق ممیزی فرایندو بازرسی های کنترلی خطوط و کنترل محصول نهایی با انجام آزمون های مورد نیاز و مصرح در استاندارد های محصول،  بر روی محصولات نهایی انجام می گردد. در صورت انطباق کامل مشخصات فنی و کیفی محصول با استاندارد، نسبت به صدور مجوز بسته بندی و خروج محصول جهت ارسال انبار و متعاقب آن به مشتریان اقدام می‌گردد.

 

آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت

کارخانه ذوب فلزات اکبری  به منظور کنترل کامل موارد اثر گذار بر کیفیت محصول، نسبت به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مورد نیاز اقدام نموده و آماده ارائه خدمات به شرکت های منطقه نیز می باشد. واحدهای آزمایشگاهی با برخورداری از تجهیزات پیشرفته وکارشناسان با تجربه، تمامی آزمون های مورد نیاز را با دقت و صحت بالا انجام و بدلیل ظرفیت خوب ارائه خدمات آزمایشگاهی،  آماده ارائه خدمت به شرکتها و کارخانجات تولیدی منطقه می باشد.

 

تجهیزات آزمایشگاهی

اسپکتروسکوپی نشری(کوانتومتر)
اسپکتروسکوپی نشری(کوانتومتر)
آماده سازی نمونه
آماده سازی نمونه
بررسی-درونساخت-میکروسکوپی-(متالوگرافی)
بررسی درونساخت میکروسکوپی (متالوگرافی)
بررسی-ماکروسگوپی-(ماکروگرافی)
بررسی ماکروسکوپی (ماکروگراپی)
سختی سنجی
سختی سنجی
آنالیز غربال
آنالیز غربال
اندازه-گیری-دانسیته
اندازه‌گیری دانسیته
تعیین میزان رطوبت
تعیین میزان رطوبت