مشخصات فنی ساچمه فولادی

ساچمه فولادی شرکت ذوب فلزات اکبری مطابق با استاندارد بین المللی ایزو و اتحادیه اروپا به کد ISO EN 11124-3 و استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 13686-3 تولید می شود.دانه بندی و نتایج حاصل از آزمون های کیفی  محصولات عرضه شده بر اساس استاندارد ملی/ بین المللی قابل ارائه به مشتریان می باشد.

۱- نام‌گذاری ساچمه‌های فولادی

نام گذاری ساچمه های فولادی ذوب فلزات اکبری مطابق با استاندارد ملی ایران و استاندارد بین المللی ایزو با کلمه اختصاری M/HCS که نشان دهنده ساینده از نوع فولاد ریختگی با کربن بالا است و بدنبال این حروف، علامت S برای نشان دادن نوع ساچمه به همراه یک عدد ۳ رقمی که نشان دهنده اندازه اسمی ذره می باشد، ذکر می گردد. در صورتیکه میزان سختی متفاوت باشد بدنبال علائم فوق، محدوده سختی دانه ها بر حسب ویکرز درج می گردد.

Abrasive ISIRI 13686 M/HCS/Sxxx

Abrasive ISO EN 11124-3 M/HCS/Sxxx

دانه‌بندی ساچمه کروی

جهت نیل به مقاصد نهایی در مصرف ساچمه های فولادی طی فرایند های تمیز کاری، آماده سازی سطوح قبل از پوشش دهی و سایر موارد مورد انتظار مصرف کنندگان، لازم است توزیع آنها در گرید مورد درخواست و خریداری شده،   درمحدوده اندازه ای استاندارد و معینی قرارگیرد. ازاین رو دقت در دانه بندی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مشخصات دانه بندی ساچمه های فولادی از نوع ریختگی با کربن بالا در کارخانه ذوب فلزات اکبری کاملاً منطبق با استاندارد بین المللی ایزو و استاندارد ملی ایران می‌باشد.

جدول معادل دانه بندی ساچمه های فوالدی بر اساس استاندارد های بین المللی

ویژگی‌های کیفی ساچمه  کروی

کلیه ساینده های تولید شده بر اساس برنامه واحد کنترل کیفیت و پس از نمونه برداری از بچ های تولیدی در مجموعه آزمایشگاه های کارخانه تحت آزمون کیفی قرار گرفته و میزان انطباق مشخصات با استاندارد های محصول ثبت و بررسی می گردند.در صورت هر گونه انحراف بحرانی در مشخصات کیفی محصول نهایی، محمولات برگشت داده می شود. ساچمه های تولیدی کارخانه ذوب فلزات اکبری منطبق با مشخصات کیفی مندرج در استانداردهای ملی ایران و یا استاندارد های بین المللی تحویل مشتریان می شوند.

 

بسته‌بندی

ساچمه های تولیدی کارخانه ذوب فلزات اکبری در پالت های یک تنی،  حاوی ۴۰ کیسه ۲۵ کیلوگرمی از جنس پروپیلن عرضه می گردند. مشخصات محصول  از جمله رنج سختی بر روی هر واحد بسته بندی شده درج می گردد.